EasyWorship geeft de bezoekers een helder beeld van hetgeen geprojecteerd wordt terwijl de bediener volledig zicht heeft op wat er gaat komen en is geweest.

Preeksteun, EasyWorship Nederland

Bestelling

Deelnameformulier

U geeft met dit formulier aan dat u deelnemer wenst te worden aan preeksteun.nl, de site voor ondersteuning van beamergebruik tijdens kerkelijke bijeenkomsten. Deelname houdt in dat u:

  • gebruik mag maken van de website en het daarop staande materiaal vrijelijk mag gebruiken voor kerkelijke doeleinden binnen uw eigen gemeente;
  • deel kunt nemen aan het forum op de site;
  • EasyWorship kunt bestellen en, rekening houdend met de voorschriften voor het gebruik van teksten op de beamer, gebruik mag maken van het materiaal dat preeksteun.nl beschikbaar heeft. Zulks tegen kostprijs;
  • u recht heeft op 5 inlognamen (dus 5 personen uit uw instantie / gemeente toegang mag/kunt verlenen tot het materiaal.

Van u wordt verwacht als voorwaarde voor deelname dat u:

  • deze overeenkomst ten minste drie jaar aanhoud (i.v.m. opbouw van de site en de daarmee gepaard gaande kosten);
  • u eenmalig 75,- euro bijdraagt in de onderhoud- en instandhoudingkosten;
  • u daadwerkelijk materiaal (afbeeldingen etc) toevoegt aan de centrale database op de site (delen met medechristenen);
  • u geen *.ews, bestanden welke op de site staan, deelt met andere, niet aan preeksteun.nl deelnemende instanties / gemeenten / personen;
  • Kennis heeft genomen van de privacy en disclaimer zoals deze op de site www.preeksteun.nl staan vermeld en deze onderschrijft.
Uw deelname gaat in na bevestiging van ontvangst en betaling van uw bijdrage.
Alle velden met * zijn verplicht